Beste medewerker aan de Heilig Bloedprocessie op 19 juni 2022

Beste medewerker aan de Heilig Bloedprocessie op 19 juni 2022
De weersomstandigheden zijn NIET gunstig om de processie te laten doorgaan. Het Heilig Bloedcomité vindt het niet verantwoord om de Heilg Bloedprocessie te laten vertrekken omdat er vrij strakke wind verwacht wordt en een dreigende buienlijn onze richting uitkomt.
Mogen we aan de processiegangers die meedoen aan de REGENPROCESSIE IN DE KERK vriendelijk verzoeken zich voor te bereiden en tegen 10.45 u. te verzamelen achteraan in de kerk? Hartelijk dank voor je medewerking!
Het draaiboekje voor de medewerk-st-ers vind je op: http://www.sintkatharinahoogstraten.be/Taakverdeling_processie_in_de_kerk_19juni2022.pdf

Hartelijk dank voor je medewerking!


Het draaiboekje voor de medewerkers kan je hier bekijken.

Volgorde van de groepen in de processie

Het volledige programma voor Heilig Bloed 2022 kan je hier bekijken.

Informatie over de opbouw van de processie kan je hier terugvinden.

De website van de pastorale eenheid Sint-Franciscus is te bezoeken op:

https://sintfranciscus.com

Je wordt automatisch doorgeschakeld binnen seconden